Borduurforum
Image default
Verbouwen

8 handvaten voor omgangsvormen voor (on)gewenst gedrag op het werk

De werkvloer moet een plek zijn waarin iedereen zich veilig en prettig voelt. Ongewenste omgangsvormen zijn niet de juiste locatie hiervoor. Het moet namelijk een aangename cultuur zijn. Intimidatie, al dan niet van bepaalde aard, discriminatie en pesterijen horen hier niet thuis. De TNO heeft een aantal handvatten voor (on)gewenste omgangsvormen uitgestippeld tussen zowel leidinggevenden & collega’s. Deze delen we graag met jullie in deze blog.

Wat verstaan we onder ongewenste omgangsvormen?

Onder ongewenste omgangsvormen verstaan we discriminatie, pesterijen, intimidatie en agressie/geweld. Te bedenken dat 15% op de werkvloer wel eens te maken heeft gehad met ongewenst gedrag is dat een behoorlijk hoog percentage. Daar moet uiteraard iets aan gedaan worden. Een van de mogelijkheden is een gedragscode.

De gedragscode

In de gedragscode moet duidelijk worden welk gedrag er wordt getolereerd en welk gedrag niet. Maar ook wat een werknemer kan doen als hij/zij te maken heeft met ongewenste omgangsvormen. Ook overtredingen en consequenties moeten worden meegenomen in de gedragscode. Bovendien kun je de gedragscode mooi meenemen in de digitale RI&E.

Stappenplan

In de gedragscode moet ook een stappenplan komen met de te nemen stappen. De juiste volgorde is:

  1. Gewenste omgangsvormen bespreekbaar maken en kaderen
  2. Ongewenste omgangsvormen bespreekbaar maken en kaderen
  3. Wat te doen bij ongewenst gedrag
  4. Klachtenprocedure beschrijven
  5. Klachtencommissie beschrijven
  6. Maatregelen beschrijven
  7. Implementeren van de gedragscode
  8. Het in leven houden van de gedragscode

Veranderingen van het stappenplan houd je bij in het dynamische RI&E.

Waarom is aandacht nodig?

Zoals aangegeven krijgt zo’n 15 tot 16% te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer. Dit zijn zo 3 persoon op de 20 personen. Bovendien heeft ook 6% van de werknemers te maken met discriminatie. De stress die kan toeslaan kan leiden tot fysieke maar ook psychische klachten. Zowel de werkgever als de werknemer dienen aandacht te hebben voor een sociaal en veilig werkklimaat. Dit zal bovendien ook leiden tot een betere sfeer in de organisatie, een betere kwaliteit van het werk, een positief effect op de productiviteit en een lager ziekteverzuim.

Tot slot heb je een betere omgang. Dit is het toch alleen al waard, toch?

Voor meer info : https://www.raatwerk.nl/